Positieve en negatieve lading

Eén van de bijzondere dingen van mijn aanpak is dat ik niet direct aan een probleem zelf werk. Wél werk ik aan het verminderen van negatieve emotionele lading die meespeelt bij een probleem én aan het verhogen van positieve emotionele lading.

De negatieve emotionele lading (Nel) geeft de zelftwijfel weer die meespeelt bij een probleem. De positieve emotionele lading (Pel) geeft de motivatie voor een positieve verandering weer die meespeelt bij een probleem.

Met behulp van de lichaamsfeedback worden de Nel en de Pel vastgesteld in percentages van 0% tot 100%. De hoogte van de negatieve lading geeft aan hoeveel negatieve energie en aandacht je investeert in het probleem. De hoogte van de positieve lading geeft aan hoeveel positieve energie en aandacht je investeert in oplossingen of mogelijkheden om anders om te gaan met je probleem.

Het is de bedoeling dat aan het eind van een consult, met behulp van energiecorrecties, de negatieve lading 0% is en de positieve lading 100%.
Hierdoor kan de aandacht en de energie op het positieve gericht worden.