Het Emotioneel Kompas

Emoties zijn de basis van ons gedrag en de drijfveer voor alles wat we doen.

Het Emotioneel Kompas is een kaart waarop je een routebeschrijving kunt vinden door het landschap van je emoties. Met behulp van het kompas brengen we tijdens een consult je emotionele respons en onderliggende gedragspatroon in kaart wat meespeelt bij een probleem. Zo krijg je inzicht in je emotionele respons en het geeft handen en voeten aan je gevoelens als je overspoeld wordt door emoties. Je kunt weer grip krijgen op de emotionele reactie en bewuste keuzes maken in situaties waarin je denkt geen keuze te hebben. Je verdrietige en negatieve ervaringen kun je niet veranderen, je gevoel en de manier waarop je ermee omgaat wel. Ik heb het Emotioneel Kompas ontwikkeld naar aanleiding van het werk van Stokes/Whiteside en de Gedragsbarometer® van Three In One Concepts®. Het is één van de drie essentiële ingrediënten van mijn basisrecept.

Op het kompas vind je schijnbaar tegengestelde emoties; door beide te leren accepteren kan een synthese ontstaan. De woorden op de rechterkant van het kompas laten de emoties zien die je eigenlijk niet wilt voelen, ook wel de negatieve emoties genoemd. De woorden aan de linkerkant vertellen wat je wilt voelen, de zogenaamde positieve emoties. De woorden links-rechts vormen een paar.

De achterliggende gedachte is dat er bij problematiek emoties onderdrukt of vermeden worden. Dit kunnen zowel de negatieve als de positieve emoties zijn. Door emoties te onderdrukken kunnen we heftiger of anders reageren dan we bedoelen of willen. Als je deze emotie beter herkent en er woorden aan kan geven, wordt een probleem toegankelijker om er anders mee om te gaan.  Door concreter en dichterbij je onderdrukte emotie te komen en te ontdekken wat je zou willen voelen, wordt het makkelijker om daar zelf weer in te gaan sturen en dit te veranderen.

Het kompas heeft drie niveaus van bewustzijn: bewust, onbewust en lichaam. Ieder niveau geeft drie hoofdparen van emoties weer die worden aangegeven in A, B en C. Het bewuste, onbewuste en lichaamsniveau staan met elkaar in verbinding. en werken simultaan.

  • De emoties van het bewuste niveau ervaren we in het nu.
  • De emoties van het onbewuste niveau zijn emoties die we langer geleden hebben ervaren en die we hebben opgeslagen in ons onderbewuste.
  • De emoties van het lichaamsniveau ervaren we bijvoorbeeld door te gaan trillen als we iets moeten doen, of rood worden als we iemand ontmoeten of slecht kunnen slapen als we iets naars hebben meegemaakt die dag. Vaak zijn ervaringen van vroeger er mede verantwoordelijk voor dat ons lichaam zo reageert in situaties.

Met behulp van de Lichaamsfeedback stellen we tijdens een consult als eerste vast welke emoties, dus welk hoofdpaar van emoties er meespeelt bij een probleem.

Stel het is emotie woordpaar:

  • A van het onbewuste niveau: Enthousiasme – Vijandigheid

Simultaan reageert dan ook:

  • A van het bewuste niveau: Acceptatie – Verzet
  • A van het lichaamsniveau: Harmonie – Onverschillig

Dit betekent dat je in je onbewuste reactie met vijandigheid reageert, bewust verzet je je en van binnen voel je onverschilligheid. Wat je graag wilt is met enthousiasme reageren, de situatie accepteren en je van binnen in harmonie voelen.