Gezichtskenmerken en karaktereigenschappen

Structuren en hun functie
“Ben jij degene die je gelooft dat je bent of ben je degene die je bedoeld bent te zijn?”
Daniel Whiteside

Gezichten lezen, of een gezichtsprofiel maken, is een specialiteit van mij en is een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Hierbij kijk ik naar bouwstenen die iemand maken tot de persoon die hij of zij is en die meespelen bij de beslissingen die iemand neemt. Deze bouwstenen noem ik kenmerken en hierbij kijk ik naar gezichtsvormen, ik kijk bijvoorbeeld naar de vorm van de neus, of de vorm van het voorhoofd, of de breedte van het gezicht. Op basis daarvan kan ik bijvoorbeeld zien of iemand hulpvaardig is, graag eigen beslissingen neemt, snel tot actie over gaat of juist tijd nodig heeft en graag advies van anderen inwint, tijd nodig heeft om dingen door te laten dringen, snel in nieuwe dingen stapt of juist voorbereiding nodig heeft. Lees hierover meer in het boek Kindergezichten Lezen. En lees ook mijn blog hierover. 

Gezichtskenmerken gebruik ik om mensen makkelijker met hun eigenschappen en hun persoonlijke kracht in contact te brengen. Tijdens een consult stellen we met behulp van de lichaamsfeedback vast welke eigenschap van jou meespeelt bij een probleem. Dit geeft inzicht in de manier waarop je op een bepaalde manier met iets omgaat, of om zou willen gaan. Hoe zou je deze eigenschap meer in kunnen zetten, afzwakken, of in bepaalde situaties versterken.

Naast een begeleidingsconsult kan ik ook een profielschets van je kwaliteiten maken.

Mijn kennis over de kenmerken heb ik binnen de One Brain® Kinesiologie geleerd onder de noemer structuren en hun functie, dit is genetische gedragsleer. De meeste kenmerken waar ik mee werk vind je in het gezicht en op het hoofd, een aantal kenmerken vind je op het lichaam. Er zijn in totaal 50 verschillende kenmerken die een samenspel vormen. Dit samenspel van de verschillende kenmerken bepaalt mede de individualiteit van een persoon. Het is een schat aan informatie en geeft een geweldige meerwaarde aan mijn werk.

De kennis over kenmerken is in onze samenleving niet algemeen bekend, maar onbewust reageren we er wel op. Juist in de relatie en communicatie met jezelf, kinderen, partner, collega’s, ouders enz. kan deze kennis zo verhelderend zijn. Het geeft je meer zicht op de eigenschappen van jezelf en anderen, en brengt je meer bij je persoonlijk kracht en keuzevrijheid. Hierdoor ontstaat meer respect voor en acceptatie van jezelf en anderen.