Voor wie?

Mijn werkwijze is voor iedereen en voor alle leeftijden geschikt en is op veel gebieden toepasbaar en ondersteunend. Het is een prettige manier om te werken met verstandelijk en/of lichamelijk beperkte mensen van alle leeftijden. Mijn aanpak is ook heel geschikt voor kinderen met Nederlands als tweede taal.

De begeleiding richt op de onderliggende emotionele respons die meespeelt in uiteenlopende leer- en leefsituaties. Dit betekent dan ook dat je de begeleiding kunt inzetten  in iedere situatie die jezelf als moeilijk of als vervelend ervaart. De begeleiding richt zich erop dat je in contact komt met je persoonlijke kracht, dat je gelooft in jezelf en op een positieve manier met uitdagende situaties om kunt gaan. Het doel is om een innerlijk evenwicht en een positief zelfbeeld te creëren.

 

Baby’s en jonge kinderen hebben veel baat bij mijn manier van werken. Ze kunnen nog niet praten of uitleggen wat er aan de hand is of wat er gebeurd is. Soms staan we met ons handen in het haar en met behulp van de lichaamsfeedback kan ik op een andere manier contact met ze maken en ze helpen. Ik kan met jonge kinderen, zo vanaf drie jaar, al met hun armen praten. Voor ouders is het wel belangrijk te weten dat ik hun kind aanraak en dit op een uiterst respectvolle manier aanpak.Met baby’s werk ik via de ouder, vaak is dat mama die met het kind naar de praktijk komt. De ouder houdt het kind dan vast en via de transfer van kind naar de ouder, kan ik via de ouder de energie van het kind aanraken. Bij kinderen die niet willen dat ik hen aanraak doe ik dit op dezelfde manier.

Hulpvragen voor baby’s en jonge kinderen zijn o.a

  • moeilijk slapen
  • angst voor het donker
  • niet poepen of dit lang op houden
  • je niet uit het oog verliezen, paniek als je weg gaat
  • veel huilen, ‘nachts of op de crèche
  • moeite met het accepteren van broertje of zusje
  • gewoon niet lekker in hun vel zitten

Mijn werk biedt ondersteuning bij leerproblematiek zoals:

– schrijven
– rekenen
– dyslexie
– concentratie/tekort aan aandacht/ gerichtheid
– indelen van eigen werk
– informatie verwerken

Ondersteuning bij sociaal emotionele ontwikkeling

– gebrek aan zelfvertrouwen
– faalangst
– boos gedrag / agressiviteit
– pesten of gepest worden
– werkhouding/zelfstandigheid- luisterhouding
– samen werken / samen spelen (relatie leeftijdsgenoten)
– relatie met volwassenen/leerkracht

Ook kinderen die goed presteren maar blokkeren, bijvoorbeeld bij toetsen, kunnen aan een begeleidingsconsult steun hebben. Bijvoorbeeld eenmalig voor de toets uit.

Volwassenen kunnen met allerlei verschillende problematiek bij me terecht zoals:
– Stress op het werk
– Relatieproblematiek
– Kinderwens en zwanger willen worden
– Verhuizen
– Ondersteuning bij ziekte of ondersteuning bij een reguliere behandeling