De One Brain® methode

Gordon, Alie en Daniel in Kijkduin, September 2003

Mijn aanpak en de manier waarop ik werk vindt zijn oorsprong in de One Brain® Methode.

Dit is een samenspel van: feedback van het lichaam, fysieke structuren en hun functie, communicatietechnieken, energiecorrecties en stressverminderingstechnieken. De One Brain® methode is bijzonder omdat er niet gewerkt wordt aan een probleem zelf maar aan het verminderen van zelftwijfel ten gevolge van emoties of stress, die bij een probleem meespelen. Tevens wordt er gewerkt aan het verhogen van motivatie voor een positieve verandering om anders met een probleem of situatie om te gaan.
Het uitgangspunt is dat de cliënt de autoriteit is. Iemand die zijn/haar eigen keuzes kan maken in elke denkbare levenssituatie.  De grondleggers zijn Gordon Stokes en Daniel Whiteside.

Meer over de One Brain® methode
De methode heet One Brain omdat deze erop gericht is de volledige capaciteit van onze hersenen te gebruiken. De ene mens is misschien intelligenter dan de ander, maar waar het om gaat is hoe we onszelf kunnen waarderen met de mogelijkheden en kwaliteiten die we hebben.

Op het moment dat we stress ervaren of aan onszelf twijfelen zijn we niet in staat om alternatieven te bedenken. Onze hersenen helpen ons dan door te bedenken wat we niet willen of niet kunnen. Ze helpen ons hoe we ons veilig kunnen voelen i.p.v. angstig. We kiezen dan vaak voor de bekende weg omdat dat veiliger voelt.

De One Brain® methode helpt mensen hun eigen alternatieven en oplossingen te bedenken in allerlei situaties. Het twijfelen aan jezelf vermindert en het omgaan met stressvolle of uitdagende gebeurtenissen wordt een stuk makkelijker. Het belangrijkste is dat je in het hier en nu kunt kiezen voor de beste oplossing van dit moment, zonder belemmerd te worden door soortgelijke situaties of twijfels uit het verleden.