De Grondleggers

Gordon Stokes en Daniel Whiteside zijn de grondleggers van de One Brain® Methode van Three In One Concepts™. Hun samenwerking begon in 1963 toen Gordon genetische gedragsleer studeerde bij de ouders van Daniel. Ze zijn de co-auteurs van alle Three In One Concepts™ publicaties.

Gordon Stokes (1929 – 2006):

Gordon was opgeleid in psychodrama, communicatie technieken en genetische gedragleer. Meer dan 10 jaar was hij opleidingscoördinator van de Touch for Health Foundation. Hij verwierf wereldwijd bekendheid door zijn kennis van toegepaste Kinesiologie, spiertesten en vriendelijke stijl van lesgeven. Naast publicaties voor Three In One Concepts™, schreef hij programma’s voor Effectiveness Training Associates en de PACE-organisatie. In 1977 schreef hij samen met Brent Howell ‘Belling the Cat’, een boek over het creatief begeleiden van individuele- en groepsprocessen. In 1998 schreef hij ‘Zonder stress wordt leren makkelijk’, waarmee hij een prijs won voor het beste kinderboek.

Daniël Whiteside (1933 – 2013):

Samen met zijn ouders Robert en Elisabeth heeft Daniel pionierswerk verricht op het gebied van genetische gedragsleer (Personology). In de One Brain Methode® is deze kennis verwerkt in het onderdeel structuren en hun functie. Daniël heeft gastoptredens verzorgd in radio- en tv-programma’s en is te zien in een aantal educatieve film/videoseries (Communicating and Selling Effectively en Guidance for the 70’s). Hij schreef de Behavioral Genetics bestseller ‘How to win over yourself’ en enkele novellen. Hij is een briljante en geestige man, die een opmerkelijke kennis heeft van literatuur, geschiedenis, kunst, archeologie, muziek en metafysica. Dit heeft een bijzondere invloed op alle Three In One Concepts™ programma’s. Hij is wereldwijd bekend om zijn gedegen kennis over stressregulering en genetische gedragsleer.