Persoonlijke ontmoeting

De manier waarop we aan de slag gaan is anders dan je doorgaans gewend bent. Naast een ‘gewoon’ gesprek praat ik met of via je lichaam door middel van de ‘spiertest’: feedback van het lichaam. We brengen samen emoties in kaart die meespelen rondom de problematiek die we vinden op het Emotioneel Kompas. Ik begeleid je in het ontdekken van je persoonlijke kracht en je mogelijkheden om te bereiken wat je graag wilt. Ik werk met mensen op een belevingsniveau en vaak is dat met woorden niet uit te leggen. Het mooie van mijn werk is dat dit ook niet hoeft. Je lichaam weet precies wat er speelt en wat goed is voor jou. Waar het om gaat is, dat er beweging komt in een belemmerend patroon. Hierdoor wordt het makkelijker om weer je eigen koers te bepalen.

Hoe lang de begeleiding nodig is, is op voorhand niet te zeggen. Bij het ene thema voldoet één keer begeleiding, bij een ander thema twee of drie keer. En voor sommige thema’s is een wat langer durende begeleiding gewenst. Gemiddeld zijn drie consulten voldoende en vinden de afspraken om de vier tot zes weken plaats. Is het dringend, dan maken we afspraken met een kortere tussenperiode. Er zijn cliënten die één keer komen en weer een afspraak maken als ze opnieuw voor een uitdaging komen te staan.

Met behulp van feedback van het lichaam stellen we vast:

  1. of er toestemming is om samen te werken en of het thema waar we op gaan focussen het juiste is.
  2. hoeveel negatieve lading, zelftwijfel, er meespeelt en hoeveel positieve lading, motivatie voor een positieve verandering, er is.  Dit wordt vastgesteld in in percentages van 0 tot 100%.
  3. welke emoties er meespelen, deze vinden we op het emotioneel kompas.
  4. welke persoonlijke kwaliteit je kunt inzetten om makkelijker te bereiken wat je wilt en welke kwaliteit je juist belemmerd.
  5. op welke leeftijd er mogelijk een gebeurtenis is geweest die je nog steeds negatief beïnvloedt/belemmert.
  6. welke energiecorrecties en/of stressverminderingstechnieken helpen de zelftwijfel te verminderen en de motivatie voor een positieve verandering te verhogen.

Aan het eind stellen we vast of de stress verminderd is (het liefst naar 0 %) en of de motivatie omhoog gegaan is (het liefst naar 100%).

Tenslotte bespreken we welke andere keuze gemaakt kan worden om te bereiken wat je graag wilt. We bekijken hoe je deze voornemens door eenvoudige oefeningen thuis (huiswerk) kunt ondersteunen, zodat ze geankerd worden. Waar het om gaat is dat je weer gelooft in jezelf en weer uitdagingen aan durft te gaan. Kortom: je voelt weer keuze, je kunt je focus veranderen en je richten op wat je wilt.