Trainingsaanbod

Training Emotioneel Kompas en Lichaamsfeedback

Deze vijfdaagse basistraining in A.L.I.E.S. WerkWijze wordt door persoonlijke omstandigheden niet meer aangeboden.

Deze basistraining in A.L.I.E.S. WerkWijze wordt gegeven in 2 blokken van twee dagen en 2x een online ontmoeting van samen 1 dag. De training is totaal 5 dagen en tevens te volgen als bij- en nascholing.

Emoties zijn de basis van ons gedrag en de drijfveer voor alles wat we doen. In deze training leer je de onderliggende emotionele respons in kaart te brengen die ten grondslag ligt aan de wijze waarop we omgaan met verschillende situaties in ons leven.

Tijdens deze interactieve training maak je kennis met mijn aanpak en leer je werken met de belangrijkste tools die ik gebruik. Het is een intensieve training waarin de deelnemers met eigen thema’s aan de slag gaan om zo te ervaren wat de werkwijze inhoudt en persoonlijk voor iemand kan betekenen. Daarnaast vraagt het oefening en studie (literatuur lezen); het praktisch oefenen is een voorwaarde om de aanpak in de vingers te krijgen.

De training is geschikt voor coaches en therapeuten die werkzaam zijn in het reguliere of complementaire werkveld, in het onderwijs of die op een andere manier werken in de begeleiding van mensen.

In het onderwijs kan deze benadering een prima aanvulling of ondersteuning zijn bij sociaal-emotioneel leren. Sociaal-emotionele ontwikkelingsprocessen verlopen makkelijker en prestaties verbeteren. De ervaring heeft geleerd dat een coaching traject kortdurend kan zijn; vaak geeft één ontmoeting al een positief resultaat.

Deze aanpak is uitermate geschikt voor het werken met zowel (jonge) kinderen, jongeren als volwassenen. Het is een ook prettige manier om te werken met verstandelijk en/of lichamelijk beperkte mensen van alle leeftijden. Mijn werkwijze is ook prima te gebruiken voor kinderen met Nederlands als tweede taal. Je kunt via de lichaamsfeedback contact maken met onderliggende emoties zonder dat het kind Nederlands kent. De bedoeling is dat er beweging kan komen in belemmerende patronen om zo weer ruimte te maken voor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Het klaren van emotionele patronen kan in vele situaties helpen; bijvoorbeeld dat een baby doorslaapt of dat een allergie vermindert of vitaminen worden makkelijker opgenomen, of verdrietige gebeurtenissen worden makkelijker hanteerbaar of druk gedrag in de klas vermindert.

Je kunt mijn werkwijze dus inzetten bij allerlei verschillende problematiek: opvoedings-, onderwijs-, relatie-, gezins-, gezondheidsproblematiek, te veel om op te noemen. Dit is ook mede afhankelijk van jouw eigen expertise en aanbod. Kijk eens bij praktijkvoorbeelden , ervaringen of hoe het Emotioneel Kompas gebruikt wordt binnen systeembehandelingen.

Mijn werkwijze kan dus een meerwaarde geven aan je reeds bestaande aanpak als professional en binnen jouw werkgebied. Je kunt er ook voor kiezen om er jouw werkwijze van te maken. De werkwijze is op geen enkele manier een vervanging van een medische behandeling of andere therapieën, je gebruikt deze aanpak op eigen verantwoordelijkheid.

In de training leer je over het brein, over het verbinden met emoties en het afstemmen op de energie en het ervaringsniveau van de ander. Het werken met het Emotioneel Kompas en Lichaamsfeedback geeft je mogelijkheden om één van de oorzaken van een probleem aan te raken en om emotionele, onbewuste, en lichaamsprocessen in positieve zin te beïnvloeden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om lichaamsprocessen positief te beïnvloeden, zoals visualisatie, symbolen, chakra’s, geuren, essences en oefeningen uit de kinesiologie. De lichaamsfeedback geeft nauwkeurig aan welke oefening voor die persoon het meest geschikt is.

Er wordt niet aan een probleem zelf gewerkt, maar aan het verminderen van zelftwijfel (negatieve lading) en het vergroten van een positieve motivatie (positieve lading) voor verandering. Je leert hoe je een negatieve emotionele respons kunt veranderen in een neutrale of positieve respons.

IN BLOK 1 LEER JE:

Lichaamsfeedback – ‘Verbinding maken’
• De spiertest (kinesiologie)
• Werken met vier testposities
• De samenhang tussen spiertesten, breintesten en emotie-testen
• Houding, intentie en vraagstelling tijdens het feedbackproces

Het brein, de zintuigen en het ontstaan van emoties
• Linker en rechter hersenhelft
• Boven en beneden brein
• Ontwikkeling van het boven brein
• Zintuigen en emoties

Het Emotioneel Kompas
• De drie niveaus van bewustzijn: bewust, onbewust en lichaam
• De woordparen en schijnbaar tegengestelde emoties op het kompas
• Werken met de woordparen en de liggende acht (oneindigheidssymbool)
• De tijdlijn van het Kompas, van baby tot volwassene
• Emoties, gevoelens, feiten en overtuigingen
• Emoties zijn en emoties voelen
• Focusverandering: niet willen/wel willen

De tools van het basiswerkmodel
• Voortesten en energie balanceren
• Positieve en negatieve emotionele lading
• Het Emotioneel Kompas
• Leeftijdsherinnering – leeftijdsrecessie
• Voor-/achterhoofdaanraking
• Visualisatietechnieken
• Oefeningen voor stressvermindering

IN DE ONLINE DAGDELEN LEER JE:

de theorie over de volgende onderdelen die in blok 2 praktisch geoefend gaan worden:
• De mudra’s
• De chakra’s en symbolen
• Essences, bloesemremedies
• Geuren

IN BLOK 2 LEER JE:

Meer over het Emotioneel Kompas
• Verdieping van de tijdlijn van het Kompas en kindertijd, puberteit en volwassenheid
• Verhaal van het Kompas vertellen, de prioriteit en de samenhang van de niveaus
• Gefaseerde en directe leeftijdsrecessie

Werken met de mudra’s en energie balanceren met o.a:
• Chakra’s en symbolen
• Lichaamsoefeningen
• Essences, bloesemremedies
• Geuren

Verdieping en verfijning:
• van de visualisatietechnieken
• van de oefeningen voor stressvermindering

Een sessie volgens het basiswerkmodel uitvoeren en ontvangen!

In beide blokken werken we met stressverminderings- en visualisatietechnieken, en energiecorrecties. Een belangrijke werkvorm in deze training is oefenen met de verschillende technieken. De deelnemer werkt daarnaast met eigen thema’s om zo de essentie van het Kompas en het feedbackproces zelf te ervaren.

Voor beide blokken wordt van tevoren literatuur toegestuurd. Bij aanvang van het blok wordt deze kort besproken en worden vragen hierover beantwoord.

Het volgen van de basistraining is noodzakelijk voor het leren werken met mijn werkwijze. Mocht het je aanspreken en wil je verder, dan volgt er na deze training een driedaagse over structuren en hun functie, kenmerken en hun werking, om deze in te voegen in je aanpak. Hierna is er de mogelijkheid om een aantal verdiepingsdagen, waarin gewerkt wordt met universele thema’s, te volgen. Uiteindelijk kun je de ‘train de trainer’ volgen om de werkwijze zelf over te dragen aan anderen. Over de gehele training komt binnenkort meer info.

 

Inspiratiebronnen zijn o.a.:

Gordon Stokes en Daniel Whiteside: De One Brain methode

Daniel Siegel: Het hele brein, het hele kind – Mindsight

Pierre Capel: Het emotionele DNA

Marja de Vries: De hele olifant in beeld

Lisette Thooft: De hemel in je handen

Gabor Maté: Wanneer je lichaam nee zegt

Meer weten of aanmelden?

Heb je interesse in een training/workshop of wil je meer informatie? Vul je gegevens in en ik neem contact met je op!

Meer informatie


    Meer trainingen / workhops

    Feedback op trainingen