Leeftijdsherinnering/-recessie

Een gebeurtenis kun je niet veranderen, wel de manier waarop je ermee omgaat en hoe je je erover voelt. 

Het werken met herinneringen is (ook) een wezenlijk onderdeel van mijn werk. Tijdens een consult is na het vaststellen van het onderwerp, de positieve en de negatieve lading en de woorden van het emotioneel kompas, de leeftijdsrecessie (een term ontleend aan de One Brain-methode) de volgende stap in mijn aanpak.

Tijdens een leeftijdsrecessie raken we een moment (een herinnering) aan waarop een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die je in je meedraagt en die belemmerend werkt in het heden. De herinnering die belangrijk is en die we aan mogen raken komt via de lichaamsfeedback naar voren. Jouw lichaam zelf geeft aan wat het beste moment is en waarvoor we mogen werken.

We gaan van het hier en nu terug naar een moment op jouw tijdslijn waar het voor jou belangrijk is om beweging aan te brengen. Het kan zijn dat we een moment in de tijd aanraken waar we ons niet bewust van zijn, maar die in onze onbewuste herinnering of in onze lichaamsherinnering ligt opgeslagen. Een herinnering die plaatsgevonden heeft, toen we nog heel klein waren (bv. als baby of tijdens de zwangerschap, of die bij conceptie via onze ouders aan ons zijn doorgegeven). We kunnen zelfs herinneringen in ons meedragen van onze ouders en de generaties voor ons.

De bedoeling is om deze herinnering aan te raken en om met behulp van het emotioneel kompas en de persoonlijke kenmerken het onderliggende belemmerende emotionele patroon inzichtelijk te maken. Met behulp van verschillende oefeningen is het de bedoeling de heftige emotie en de gebeurtenis los te koppelen zodat er weer ruimte kan komen voor verandering. De ervaring en de gebeurtenis blijven, de impact en de negatieve invloed die het heeft zal minder worden of zelfs verdwijnen.

De herinnering die we tijdens een leeftijdsrecessie aanraken, kan een vervelende, verdrietige of moeilijke ervaring geweest zijn. Vaak blijven deze ervaringen impliciet en hebben ze in het brein voor verbindingen gezorgd waardoor we ons steeds weer op eenzelfde manier gaan voelen of gedragen, terwijl we het graag anders willen.

Het is erg belangrijk om in het hier en nu te leven, omdat je alleen nu keuzes kunt maken die goed voor je zijn. Toch is het zo dat onze vroegere ervaringen in het hier en nu mede bepalen hoe we ons over iets voelen. Het verleden reist altijd met je mee en ons geheugen zorgt ervoor dat we ons gebeurtenissen herinneren. Zoals een vakantie, het halen van een diploma, de geboorte van een kind, het verlies van een ouder of een geliefde. We slaan al onze herinneringen op in ons brein, in ons onbewuste en in ons lichaam. Bewust weten we dat allemaal niet meer. Dat is ook niet mogelijk, want al onze ervaringen, positief zowel als negatief, worden opgeslagen en zorgen voor verbindingen in ons brein. Een fijne ervaring kan ervoor zorgen dat we ons goed voelen of dat we gemotiveerd zijn iets te gaan doen, terwijl een moeilijke of pijnlijke ervaring ervoor kan zorgen dat we gaan twijfelen aan onszelf en onszelf tegen werken.

Het is belangrijk om te weten dat als we een leeftijdsrecessie uitvoeren, je samen met mij in het hier en nu blijft. De ervaring die aangeraakt wordt, kan verdrietig of pijnlijk zijn, want deze gevoelens liggen vaak al heel lang opgesloten en willen graag erkenning. Mijn taak is dan om je hierin te begeleiden en te zorgen dat we dit op een zachte en vriendelijke manier kunnen aanraken. Na de erkenning en het doen van oefeningen, volgt er ontspanning en komt er ruimte voor nieuwe mogelijkheden en kunnen er positieve verbindingen ontstaan.