A.L.I.E.S. Aanpak

Mijn WerkWijze  is ontstaan uit het nalatenschap van Gordon Stokes en Daniël Whiteside, zij ontwikkelden de One Brain methode . Hun werk heeft mij geholpen om met mijn persoonlijke trauma’s onder de loep te nemen en om mijn talenten te ontwikkelen en te gebruiken. De tools waarmee ik werk worden op deze site stuk voor stuk kort uitgelegd.

Met mijn aanpak ben ik erop gericht om onderliggende en belemmerende emotionele patronen die meespelen bij problematiek te ‘klaren’. Met ‘klaren’ bedoel ik inzichtelijk maken, verhelderen, uit de knoop halen. Samen gaan we aan de slag en raken we momenten in de tijd aan om zo beweging te brengen in vastzittende emotionele patronen en waardoor nieuwe verbindingen en mogelijkheden ontstaan.

Het ‘klaren’ van emotionele patronen kan in vele situaties helpen; bijvoorbeeld dat een baby kan doorslapen of dat een allergie vermindert of vitaminen worden makkelijker opgenomen, of verdrietige gebeurtenissen worden makkelijker hanteerbaar of druk gedrag in de klas vermindert. Je kunt het in feite bij ieder thema inzetten. Het is inzetbaar in je werk met volwassenen en kinderen! Je ziet na één ontmoeting vaak al een positieve verandering.

Ik ga er vanuit dat er bij ieder thema of probleem een onderliggend emotionele patroon meespeelt . Dit patroon wordt weergegeven op het Emotioneel Kompas. Naast een ‘gewoon gesprek’ is het communicatiemiddel de lichaamsfeedback. Hiermee kun je toegang krijgen tot onbewuste processen en lichaamsprocessen die we bewust niet meer weten maar die ons wel tot op de dag van vandaag kunnen beïnvloeden. Daarom werk ik altijd met een leeftijdsrecessie (term overgenomen uit de One Brain Methode) om vast te stellen welke herinnering er van binnen opgeslagen ligt die meespeelt in je respons in het nu.

Je kunt mijn werkwijze inzetten bij allerlei verschillende problematiek zoals opvoedings- , onderwijs- , relatie-, gezins-, gezondheidsproblematiek, te veel om op te noemen. Bekijk een aantal praktijkvoorbeelden of lees het blog over hoe het Kompas ingezet kan worden binnen systeembehandeling.

De werkwijze is op geen enkele manier een vervanging van een medische behandeling of andere therapieën. Bij gezondheidsproblematiek kunnen klachten verminderen en zelfs verdwijnen. Wel wordt er verwacht dat de cliënt voor diagnose en onderzoek eerst een arts of andere behandelaar bezoekt. Ik stel geen diagnoses en schrijf geen behandeling of medicatie voor. Ook is de cliënt zelf verantwoordelijk voor zijn of haar behandeling en/of medicatie die door een arts of behandelaar is voorgeschreven.