Bewustzijnsniveaus

Op het kompas vind je drie bewustzijnsniveaus en deze worden met verschillende kleuren weergegeven:

  • Het bewuste niveau is groen
  • het onbewuste niveau is paars
  • het lichaamsniveau geel

Van klein naar groot zie je dat het begint met geel. Een baby ervaart alles met zijn lichaam. Naarmate we opgroeien, hebben we ervaringen en groeit het onbewuste en het bewuste niveau. Dit zie je weergegeven in de kleuren van de poppetjes.

Het kleintje is helemaal geel, een baby kent alleen lichaamstaal. Dan zie je de peuter/het jonge kind die meer het onbewuste en het bewuste ontwikkelt. Het lichaamsniveau heeft nog steeds de overhand, maar ze leren nu ook verbale taal om zich te gaan uiten. Bij de tiener is de verhouding echt aan het veranderen. Het onbewuste en het bewuste nemen een steeds belangrijkere plaats in. Maar het lichaamsniveau is nog steeds van groot belang, mede omdat er ook seksuele verandering plaats vindt. Ze krijgen letterlijk een nieuw lichaam. Bij de volwassene zie je dat de verhoudingen hetzelfde zijn geworden.