Algemene voorwaarden voor training en cursussen

Inschrijving

Door de inschrijving in te zenden aanvaardt de deelnemer deze voorwaarden.

Locatie

Deze wordt vermeld bij de training of workshop die aangeboden wordt.

Accreditatie

Voor bij – en nascholingen wordt accreditatie aangevraagd bij het KTNO.

Annuleringsvoorwaarden:

Annulering van een cursus geschiedt door middel van een schrijven of email.

Tot zes weken voor aanvang van de cursus kan men een cursus kosteloos annuleren.

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een cursus worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht en de rest van het cursusgeld gerestitueerd.

Bij annulering tot twee weken voor aanvang van een cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van een cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Wanneer men door ziekte of familieomstandigheden een dag(deel) van een cursus moet missen kan dit deel, na overleg, bij een latere cursus ingehaald worden (mits daar plaats is). Anders wordt er in overleg naar een andere passende opdracht of mogelijkheid gezocht.

Annulering van cursussen

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, kan een cursus geannuleerd of naar een nader te bepalen datum verschoven worden. In geval van annulering wordt het betaalde cursusgeld binnen twee weken gerestitueerd.

Uitval/ziekte docent

Bij ziekte en/of verhindering van de docent wordt de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis gesteld. Er zullen zo spoedig mogelijk alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding.

Betalingsvoorwaarden

De kosten van de cursussen zijn te vinden op de website.

Betaling dient voor aanvang van de cursus via een bankoverschrijving te zijn voldaan.

Betaling in termijnen is na overleg mogelijk.

Auteursrecht

Alle in een cursus gebruikte materialen, inclusief gebruikte software, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

Bescherming persoonsgegevens

Alle door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van De Skarabee. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor eigen administratie van de Skarabee en worden niet met derden gedeeld.