Wat kun je ermee bereiken

  • Makkelijker leren, op school en in het dagelijks leven
  • Creëren van een positief zelfbeeld
  • Makkelijker omgaan met dyslexie
  • Verhelderen van communicatie
  • Verbeteren van concentratie
  • Bevorderen van gezondheid
  • Verminderen van stress bij emotionele gebeurtenissen
  • Ontdekken van eigen mogelijkheden
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • Verhelderen van relaties, persoonlijk en in werksituatie

Daarnaast kan ik extra ondersteuning bieden naast o.a.
logopedie, fysiotherapie, remedial teaching, medische behandeling.

Menu